-->

Iklan Billboard 970x250

ANALISIS FUNGSI, KATEGORI, DAN PERANAN (SINTAKSIS)

Iklan 728x90

ANALISIS FUNGSI, KATEGORI, DAN PERANAN (SINTAKSIS)
Dalam ilmu sintaksis ada cabang ilmu yang mempelajari tentang fungsi, kategori, dan peranan suatu kalimat. Pada kesempatan ini akan saya bagi mengenai sedikit hasil analisis fungsi, kategori, dan peranan.

 
1.    Dolanan mau sing karan “ jaelangkung” sarta dolanan-dolanan liyane sing nekakake makhluk halus .
Analisis Fungsi, Kategori, dan Peranan
•    Fungsi
a)    Dolanan mau sing karan “ jaelangkung” sarta dolanan-dolanan liyane = subyek
-     Dolanan mau = subyek
-     sing karan = predikat
-     jaelangkung sarta dolanan-dolanan liyane = obyek
b)    sing nekakake = predikat
c)    makhluk halus = obyek
•    Kategori
a)    dolanan mau = kata benda
b)    sing karan = kata keterangan
c)    jaelangkung = kata benda
d)    sarta = konjungsi
e)    dolanan-dolanan liyane = kata benda
f)    sing nekakake = kata kerja
g)    makhluk halus = kata benda
•    Peranan
a)    Dolanan mau = sasaran
b)    sing karan = kegiatan
c)    jaelangkung sarta dolanan-dolanan liyane = jumlah
d)    sing nekakake = kegiatan
e)    makhluk halus = pelaku

2.    Ing tengahing masyarakat uga ana kapitayan manawa makhluk alus kang sering ngaton (mendha-mendha) iku kalebu arwah kang gentayangan.
•    Fungsi
a)    makhluk alus kang sering ngaton (mendha-mendha) iku = subyek
b)    kalebu arwah kang gentayangan = predikat
c)    Ing tengahing masyarakat uga ana kapitayan = keterangan
•    Kategori
a)    Ing tengahing masyarakat = adverbia
b)    uga ana kapitayan = kata kerja
c)    manawa = konjungsi
d)    makhluk alus kang sering ngaton (mendha-mendha) iku = kata benda
e)    kalebu arwah kang gentayangan = kata kerja
•    Peranan
a)    Ing tengahing masyarakat = tempat
b)    uga ana kapitayan = perbuatan
c)    makhluk alus kang sering ngaton (mendha-mendha) iku = pelaku
d)    kalebu arwah kang gentayangan = perbuatan

3.    Kapitayan mangkene iki ora mung ana Indonesia bae ing jaban negara kayata India, Cina, lan negara Eropa uga ana kapitayan ngundang leluhure.
•    Fungsi
a)    Kapitayan = subyek
b)    mangkene iki = keterangan
c)    ora mung ana = predikat
d)    Indonesia bae = keterangan
e)    ing jaban negara = keterangan
f)    kayata = keterangan perbandingan
g)    India, Cina, lan negara Eropa = keterangan
h)    uga ana = predikat
i)    kapitayan ngundang leluhure = objek
•    Kategori
a)    Kapitayan mangkene iki = kata benda
b)    ora mung ana Indonesia bae = kata kerja
c)    ing jaban negara = kata benda
d)    India, Cina, lan negara Eropa = kata benda
e)    uga ana kapitayan ngundang leluhure = kata kerja
•    Peranan
a)    Kapitayan mangkene iki = pelaku
b)    ora mung ana Indonesia bae = keberadaan
c)    India, Cina, lan negara Eropa = tempat
d)    uga ana kapitayan ngundang leluhure = sasaran

4.    Upamane dolanan kang nyeluk arwah pawongan kang wus tilar donya.
•    Fungsi
a)    Dolanan = subyek
b)    kang nyeluk = predikat
c)    arwah pawongan kang wus tilar donya = obyek

•    Kategori
a)    Upamane = konjungsi
b)    dolanan = nomina
c)    kang nyeluk = kata kerja
d)    arwah pawongan kang wus tilar donya = kata benda
•    Peranan
a)    dolanan = alat
b)    kang nyeluk = perbuatan
c)    arwah pawongan kang wus tilar donya = penderita

5.    Biasane kapitayan mengkene iki digunakake kanggo media pengobatan lan upacara nyuwun berkah.
•    Fungsi
a)    kapitayan mengkene iki = subyek
b)    digunakake = predikat
c)    kanggo media pengobatan lan upacara nyuwun berkah = keterangan
•    Kategori
a)    Biasane = konjungsi
b)    kapitayan mengkene iki = kata benda
c)    digunakake = kata kerja
d)    kanggo media pengobatan lan upacara nyuwun berkah = kata benda
•    Peranan
a)    kapitayan mengkene iki = alat
b)    digunakake = perbuatan
c)    kanggo media pengobatan lan upacara nyuwun berkah = penerima

Baca Juga
SHARE
Subscribe to get free updates

Related Posts

Post a Comment

Iklan-iklan

loading...