-->

Iklan Billboard 970x250

SUNGKEMAN ING DINTEN RIYADI (SUNGKEMAN DI HARI RAYA IDUL FITRI)

Iklan 728x90

SUNGKEMAN ING DINTEN RIYADI (SUNGKEMAN DI HARI RAYA IDUL FITRI)

Wonten ing padukuhan Sendowo lebaran njih punika dinten kang kasebat dinten riyadi. Ingkang ngemu suraos dinten kagem halal bihalal dhumateng  tiyang sepuh kekalih ugi sanak sedherek sedayanipun.
Wonten ing dinten riyadi diwonteni sholat Id, ingkang dipun lampahi wonten alun-alun utawi masjid.
Saksampunipun sholat Id kalampahan, para jama’ah lajeng sami halal bihalal dhumateng Bapak Kyai ingkang mimpin wontenipun sholat Id.
Wonten salah satunggaling dalem, kulo nyuwun pirsa dhumateng Bapak Suwito Dikromo babakan kabudayan Jawi ingkang wonten ing padukuhan Sendowo njih puniko kabudayan Sungkeman.
Sungkeman midherek Bapak Suwito Dikromo njih puniko pepanggihan wira nem dhumateng para pini sepuh kagem nyuwun sih lumunturing samudro pangarsami.

Gambar : Sungkeman ing salebeting kulawarga

Midherek pangandikanipun Bapak Suwito Dikromo, sungkeman dipun lampahi saksampunipun saholat Id, lajeng sungkeman dipun lampahi wonten ing dalemipun tiyang sepuh kekalih ugi para pini sepuh sanesipun. Sungkeman dipun lampahi kanthi cara astanipun keng putra sungkem dhumateng tiyang sepuh kekalih kanthi lenggah ugi matur ingkang prayogi dhumateng tiyang sepuh kekalih kagem nyuwun sih lumunturing samudro pangarsami.
Saksampunipun sungkeman kaliyan tiyang sepuh kekalih kalampahan, saklajengipun adicara candakipun njih puniko dhahar sesarengan kalihan para sedherek ugi tiyang sepuh kekalih.
Midherek pangandikanipun Bapak Suwito Dikromo, sungkeman mboten namung dipun lampahi dhumateng tiyang sepuh kekalih kemawon. Ananging ugi dhumateng sedaya sanak sedherek ugi para pini sepuh sedayanipun.
Sungkeman dhumateng para sanak sedherek mboten kados sungkeman dhumateng tiyang sepuh kekalih. Ananging saged dipun lampahi kanthi cara sungkem (salaman) ugi matur sakperlunipun, mboten kedah kados sungkeman dhumateng tiyang sepuh kekalih, midherek pangandikanipun Bapak Suwito Dikromo.
Dene ndungkap paripurnaning adicara sungkeman dipun wontenaken adicara pariwisata sesarengan keluarga ageng saperlu nggrengsengaken wontenipun wulan Syawal utawi dinten riyadi punika. Ananging adicara punika mboten kedah dipun lampahi kalihan keluarga-keluarga sanesipun, namung dipun lampahi kalihan keluarga ingkang anggadahi sanak sedherek ingkang khatah nyambut dhamel wonten ing tlatah tiyang sanes, midherek pangandikanipun salah satunggaling putra Bapak Suwito Dikromo, njih puniko Sumiyarto.

Baca Juga
SHARE
Subscribe to get free updates

Related Posts

Post a Comment

Iklan-iklan

loading...