-->

Iklan Billboard 970x250

GEGURITAN : AKU

Iklan 728x90

GEGURITAN : AKU

Aku ya aku
Dudu wong liya
Aku dudu kowe
Kowe dudu aku
Aku nangis, ngguyu, nesu
Kuwi aku
           
Akeh wong padha isin
            Ngakoni awake dhewe
            Kapara seneng duweke wong liya
            Ngasi wani korban apa wae
            Kanggo njupuk duweke liyan
            Aku seneng dadi aku
            Ya aku iki

Aku seneng dadi awakku dhewe
Mangka wong-wong padha seneng niru
Kabeh kang katon apik
Tanpa ngelingi wong liya
           
Apa kuwi kang kolakoni ngger?
            Kanggo uripmu sesuk?
            Dalan kuwi kang arep kok liwati?
            Aja ngger, anakku……aja
            Aja mung ngenut ombyaking  jaman
            Isih ana dalan liya
            Pilihen dalan ciyut nanging agawe tentrem
            Aja milih dalan gedhe
kang ngendhem mawa
            Amarga uripmu bakal rekasa
            Dadiya awakmu dhewe
Tan kudu melu-melu
Dadiya awakmu tanpa rasa wedi
Wedia marang “Kang Wajib Diwedeni”

Baca Juga
SHARE
Subscribe to get free updates

Related Posts

Post a Comment

Iklan-iklan

loading...