-->

Iklan Billboard 970x250

CONTOH GEGURITAN TEMA NEGARA INDONESIA

Iklan 728x90

CONTOH GEGURITAN TEMA NEGARA INDONESIA

Indonesiaku…
74 taun lawase mardika
74 taun kowe bisa ucul saka penjajah
Kabeh iku ora ucul saka para pahlawan
Ngorbanke jiwa lan raga
Kanggo mbelani bumi pertiwi

            Indonesiaku…
            Katon endah rupamu
            Katon subur  tlatahmu
            Gemah ripah para rakyatmu
            Guyub rukun dadi adat sabene
            Kanggo njaga ketentraman Negara

Negara kang subur
Negara kang makmur
Amung siji ing jero batinku
Indonesia Raya Negaraku


By : Hendi Simbah


Baca Juga
SHARE
Subscribe to get free updates

Related Posts

Post a Comment

Iklan-iklan

loading...