-->

Iklan Billboard 970x250

CONTOH GEGURITAN TEMA KAMARDIKAN

Iklan 728x90

CONTOH GEGURITAN TEMA KAMARDIKAN
Kamardikan tumetesing ludira
Ilanging sukma
Rusaking raga
Kabeh

Mbok kurbanake kanggo kamardikaning bangsa
ora muspra lelabuhanmu
Duh kusumaning bangsa
Awit Indonesia negri wus mardika

Muga-muga ing ambal warsaning bangsa
Kang kaping pitung puluh papat iki
Kabeh lelabuhanmu tansah dieling-eling
Dening generasining bangsa
Sanadyan sewu donga
Lan udan kembang wora-wari bebasane

Dak rasa durung cukup kanggo nebus pangorbananmu kanggo bangsa
Nanging bangsa iki wis mbudidaya
Kanggo ngeling-ngeling lelabuhanmu
Kanthi tansah junjung martabating bangsa
Gumolonging cipta rasa karsa
Lan karya namung siji yaiku MARDIKA.....

By : Hendi Simbah

Baca Juga
SHARE
Subscribe to get free updates

Related Posts

Post a Comment

Iklan-iklan

loading...